پروژه پاسداران ممبران

در این  مقاله قصد دارم از صفر تا 100 پروژه پاسداران رو با  چالش های آن بازگوکنم.

پس همراه ما باشید

شروع پروژه

در ابتدا درخواست ارسال متخصص برای اندازه گیری  آشپزخانه را داده اند.

در این مرحله تمامی نقاط آشپزخانه را با ابزار دقیق اندازه گیری شده است.

در این مرحله اگر آشپزخانه شما نیاز به تعمیرات داشته باشد قبل از ارسال تیم اجرایی باید رفع شده و به آن رسیدگی شود.

مراحل اولیه تعمیرات 

  1. سیم کشی
  2. لوله کشی
  3. کاشی کاری
  4. نقاشی

بعد از ارسال تیم فنی و گرفتن اندازه پروژه مرحله دوم شروع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی نقشه

در این مرحله با کمک نرم افزار های طراحی 3 بعدی مخصوص نقشه آشپزخانه طراحی شده و 

ایراد های جزعی و کلی پروژه به صورت تئوری مشخص می شود.

 

یک نمومه نقشه سه بعدی

بعد از طراحی نمونه های نقشه با مشتری چک خواهد شد 

 در این مرحله نوع کابینت، لولا ها و دستگره ها را انتخاب میکنید.

و بعد از تایید مشتری نقشه برای کارخانه تولید ارسال شده

و پس از اتمام مراحل تولید به آخرین قسمت پروژه یعنی نصب.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها